Trang chủ |  Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Giá trị cốt lõi của Tập đoàn DCM Shriram là sự phản ánh cam kết của mình để xây dựng một tổ chức đẳng cấp thế giới, học tập, phấn đấu để đạt được sự xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình.

Giá trị cốt lõi và niềm tin của Tập đoàn DCM Shriram bắt nguồn từ những di sản và phản ánh niềm tin của chúng ta nhằm xây dựng nên một tổ chức sôi động, phát triển và linh hoạt.

Liêm chính

- Duy trì chuẩn mực đạo đức. Có trách nhiệm xã hội. Giữ lời hứa.

Nhanh nhạy

- Hành động tốc độ. Thích nghi liên tục. Mang lại kết quả.

Trọng tâm khách hàng

- Lắng nghe khách hàng. Xây dựng mối quan hệ bền vững.

Đoàn kết

- Nuôi dưỡng môi trường làm việc hợp tác. Thúc đẩy tính dân chủ.

- Thực hành sự đồng cảm & khiêm nhường.

Cởi mở

- Khuyến khích quan điểm đa chiều. Xây dựng định hướng hội nhập.

Cải tiến

- Đổi mới. Sáng tạo.