Trang chủ |  Triết lý con người

TRIẾT LÝ CON NGƯỜI

 

Tầm nhìn của Tập đoàn DCM Shriram là xây dựng nên một Tổ chức đẳng cấp thế giới, một tổ chức học tập - vượt trội và nỗ lực tất cả để giành chiến thắng. Các giá trị cốt lõi và niềm tin là sự phản ánh cho cam kết này và một phần không thể thiếu đó là giá trị và niềm tin đối với phát triển con người, làm việc đội nhóm và các mối quan hệ & tính nhân văn.

Tập đoàn DCM Shriram là tổ chức coi con người là trung tâm và cam kết quan tâm tới con người đầu tiên, trước bất kỳ điều gì khác; Tin tưởng mạnh mẽ rằng Con người làm nên Tổ chức.

Triết lý Nhân sự và phương pháp tiếp cận tại Tập đoàn DCM Shriram có thể được tổng hợp theo những điểm sau:

- Phát triển theo yêu cầu bối cảnh văn hóa, thực tiễn, trở thành Ngôi nhà chung cho tất cả mọi người.

- Tạo ra ước muốn thật tâm được ở lại làm việc lâu dài với tổ chức.

- Xây dựng niềm tự hào và tự tạo động lực.

- Thể hiện sự nhạy cảm, quan tâm và chăm sóc.

- Quản lý các nguyện vọng một cách toàn diện, ngoài tiền bạc.

- Nuôi dưỡng niềm tự hào gia đình, mối quan hệ ngoài nơi làm việc.

- Xây dựng các mối quan hệ đáng tin cậy và chân thành với tất cả mọi người.

- Triết lý trên đã được thể chế hóa từ những người khác nhau với quy trình, hệ thống và các sáng kiến thân thiện.