Trang chủ |  Liên kết nhanh

BIOSEED THAM GIA CUỘC HỌP CỦA HIỆP HỘI GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM TẠI PHÚ QUỐC NGÀY 21 THÁNG 10Vào ngày 21 tháng 10 vừa qua, Hiệp hội Giống cây trồng Việt Nam đã nhóm họp tại Phú Quốc, toàn bộ những Công ty lớn trong ngành giống đều tập trung và thảo luận trong khuôn khổ sự kiện. Tổng Giám Đốc Bioseed Việt Nam ông Ratnam đã có bài phát biểu giới thiệu trước 100% quan khách và thành viên hiệp hội. Bioseed Việt Nam vinh dự là thành viên quan trọng của nhóm để viết những quy định cũng như đề xuất và hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Bioseed cũng là Công ty Vốn nước ngoài đầu tiên tham gia Hiệp hội.