Trang chủ |  Liên kết nhanh

BIOSEED THAM GIA HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ CHO BỆNH NHÂN HIV TẠI HOÀN KIẾM, HÀ NỘI NGÀY 1 THÁNG 12

Là một phần phương châm kinh doanh và thái độ luôn quan tâm tới cộng đồng, Mr. Thi và Mr. Ashutosh thay mặt Bioseed Việt Nam đã tới tham dự lễ Gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nhiễm HIV, phía Bioseed cũng hỗ trợ một phần đóng góp kinh phí.
Cũng trong sự kiện này, Mr. Thi và Mr. Ashutosh đã tham gia giao lưu và chia sẻ trên sân khấu, phát biểu về tinh thần làm việc và thái độ luôn quan tâm giúp đỡ cộng đồng nói chung và bệnh nhân nhiễm H nói riêng. Công ty đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương cho những đóng góp đó.