Trang chủ |  Lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm và Thử nghiệm

Qua mọi miền khí hậu

Với việc sử dụng đúng đắn công nghệ sinh học, các nhà khoa học đã tích lũy được các tính trạng chống chịu của giống cây trồng bằng việc lai ghép các giống phù hợp với nhau. Các thí nghiệm này trải qua việc kiểm nghiệm sức sống trước tiên trong điều kiện vô trùng trong phòng thí nghiệm sau đó khảo nghiệm ở các trạm nghiên cứu và trong điều kiện đồng ruộng của nông dân.

Qua một số mùa vụ quan sát và theo dõi một cách chặt chẽ và kỹ càng. Mỗi tham số trong chu kỳ sinh sản được ghi chép và tổng hợp. Trong mấy năm qua, việc thử nghiệm toàn diện tại các địa điểm nghiên cứu trên đồng ruộng của nông dân cũng như các thí nghiệm của nhà nước được thực hiện tại các môi trường canh tác khác nhau trước khi một giống lai mới được đưa ra thị trường.

Nói chung, thời gian nghiên cứu của từng dự án Bioseed kéo dài từ 7 đến 10 năm, từ việc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đến việc quan sát các thử nghiệm ngoài đồng ruộng.

Các dự án nghiên cứu về công nghệ sinh học dài hạn, sử dụng kỹ thuật gen và phân tử đang được triển khai với mục tiêu nhằm tìm ra các giải pháp xử lý vấn đề cho nông dân ở khu vực Phía Nam và Đông Nam Châu Á. Từng biện pháp phòng ngừa tình huống xấu có thể xảy ra được chuẩn bị cho từng công đoạn nhằm đảm bảo sức khỏe của con người cũng như đảm bảo an toàn đối với môi trường. Thời gian cho việc phát triển sản phẩm có thể phải mất đến 10 năm. Nói chung, chỉ có những giống lai có chất lượng cao nhất thì mới có chỗ đứng trên thị trường và đồng ruộng của người nông dân.

Khi các bạn đọc bài báo này thì một số các giống lai và giống thuần mới cũng đang trong quá trình chuẩn bị sẵn sàng cho việc đưa ra thị trường.