Trang chủ |  Chế biến hạt giống và sản xuất

Đảm bảo chất lượng theo quy định

Các thiết bị sản xuất tại các nhà máy chế biến giống ở Hyđirabad Ấn độ, Philipin và Việt Nam được quản lý chặt chẽ theo quy định về chất lượng và hoạt động dưới sự hướng dẫn của Hiệp Hội Kiểm nghiệm Giống Cây trồng Quốc tế

Mỗi cơ sở kiểm nghiệm là sự kết hợp chặt chẽ các công nghệ kiểm nghiệm, chế biến và đóng gói sản phẩm. Các cơ sở này đã nhận được chứng nhận Tiêu Chuẩn quốc tế 9001 công nhận khả năng và thực tế quản lý đối với giống cây trồng.

Hệ thống các bộ phận hoạt động của của công ty bao gồm: Bộ phận sản xuất, bộ phận chế biến, bộ phận chất lượng, bộ phận kế toán, bộ phận phân phối và bán hàng.

Quy trình phát triển các giống lai mới với đặc điểm nổi trội được thực hiện qua việc thu thập các gen trội, tiếp tục kiểm nghiệm trong phòng và ngoài đồng đồng thời có sự đánh giá cụ thể cơ sở dữ liệu khảo nghiệm.

Mỗi một lô giông đều được trải qua việc phân tích nhằm đảm bảo các nội dung in trên bao bì giống Bioseed phù hợp với các thông số ghi trên của sản phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn về độ nảy mầm của giống: đạt 95% hoặc cao hơn.